Informace o rekonstrukci budov FF UPOL

Fotogalerie – K10

One Reply to “Fotogalerie – K10”
1 Pings/Trackbacks for "Fotogalerie – K10"
  1. […] Stavba roku 2018 Olomouckého kraje si jako spoluautor odnáší čestné uznání za projekt rekonstrukce univerzitního komplexu UPOL na Křížkovského 10. Právě dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Palackého jej pevně propojuje […]