Informace o rekonstrukci budov FF UPOL

Umístění jednotlivých kateder