Informace o rekonstrukci budov FF UPOL

Stávající stav